Saturday, July 23, 2011

MBSSKL Open 2011 Update#3

Some selected mouth watering clash between strong juniors in Round 5, e.g.

Under-14 Boys
1. Tan Wei Hao vs Tan Yong Zhao
2. "Giant killer" Kung Kah Heng vs "Giant killer" Marcus Woo Ming Leang
3. Lim Ming Xian vs Derek Poon Guo Liong

Under-17 Boys
1. Yeap Eng Chiam vs Lim Jing Hong
2. Liew Ken Yew vs "Evergreen" Tharoun Sharma Ravindran
3. Lucas Matthew Dutton vs Vinton Wong Hsien Loong

Under-23 Boys
1. Gabriel Soong Mun Hey vs 13 y.o. Shreyes Subramaniam

Under-14 Girls
1. Cheong Keat Zhen vs Melanie Koo Wei Wei
2. Joyce Tan Sue Lee vs Chew Zhi Jing