Saturday, July 23, 2011

MBSSKL Open 2011 Update#3 Result

Some selected mouth watering clash between strong juniors in Round 5, e.g.

Under-14 Boys
1. Tan Wei Hao vs Tan Yong Zhao [0.5-0.5]
2. "Giant killer" Kung Kah Heng vs "Giant killer" Marcus Woo Ming Leang [0.5-0.5]
3. Lim Ming Xian vs Derek Poon Guo Liong [0-1]

Under-17 Boys
1. Yeap Eng Chiam vs Lim Jing Hong [1-0]
2. Liew Ken Yew vs "Evergreen" Tharoun Sharma Ravindran [1-0]
3. Lucas Matthew Dutton vs Vinton Wong Hsien Loong [0-1]

Under-23 Boys
1. Gabriel Soong Mun Hey vs 13 y.o. Shreyes Subramaniam [0-1]

Under-14 Girls
1. Cheong Keat Zhen vs Melanie Koo Wei Wei [0-1]
2. Joyce Tan Sue Lee vs Chew Zhi Jing [1-0]